Patakaran sa Pagkapribado

Ang icecasinoph.top ay naglalayong protektahan ang privacy ng mga bisita o gumagamit ng website na ito. Ang patakaran na ito ay naglalaman ng mga impormasyon at alituntunin na dapat sundin ng bawat indibidwal na nagnanais na gamitin ang icecasinoph.top.

Impormasyon na Pinoproseso

Sa ibaba ay ang mga uri ng impormasyon na maaaring makuha o pinoproseso ng icecasinoph.top:

  • Pangalan
  • Address
  • Email Address
  • Contact Number

Paggamit ng Impormasyon

Ang icecasinoph.top ay gumagamit ng mga impormasyong naipon para sa mga sumusunod na layunin:

- Para sa pagpapahayag ng mga update at mga balita ukol sa icecasinoph.top

- Para sa pagtugon sa mga katanungan o mga hiling ng mga gumagamit

- Para sa pag-aaral ng datos upang mapabuti ang serbisyo ng website

Pagbabahagi ng Impormasyon sa Ikatlong Partido

Ang icecasinoph.top ay hindi nagbabahagi ng impormasyon ng mga gumagamit sa anumang ikaapat na partido o mga indibidwal na hindi konektado sa website na ito. Ang mga kinakailangang hakbang upang mapanatiling ligtas ang impormasyon ay ginagawa namin.

Seguridad

Matapat ang icecasinoph.top sa pangangalaga sa seguridad ng mga impormasyon ng mga gumagamit. Ginagamit namin ang mga mekanismo ng seguridad upang mapalakas ang proteksyon ng mga datos.