Patakaran sa Cookie

Malugod namin kayong binabati sa icecasinoph.top! Ang aming website ay sumusunod sa mga pamantayan at regulasyon upang masiguro ang inyong privacy at seguridad. Bilang parte ng aming mga patakaran, gumagamit kami ng mga cookies sa aming website. Narito ang mga mahahalagang detalye tungkol sa aming patakaran sa cookies:

Ano ang Cookies?

Ang cookies ay mga maliit na teksto na isinasaayos sa inyong browser ng website na inyong binibisita. Ito ay naglalaman ng impormasyon tulad ng mga preferences at pagkakakilanlan ng inyong aparato. Ito ay ginagamit upang mapabuti ang inyong karanasan sa paggamit ng aming website at upang makapagbigay ng mga pagpipilian at serbisyo na akma sa inyong mga pangangailangan.

  • Session Cookies: Ito ay mga temporaryeng cookies na natatapon matapos ang inyong sesyon. Binibigyang-daan nito sa amin na mabigyan kayo ng magandang karanasan habang inyong ginagamit ang aming website.
  • Persistent Cookies: Ito ay cookies na nananatili sa inyong browser kahit matapos ang inyong sesyon. Ginagamit ito upang mapanaliksik at makapagbigay ng mga pang-ugnay na impormasyon sa mga susunod na pagbisita ninyo sa aming website.
  • Third-Party Cookies: Ito ay mga cookies na nagmumula sa ibang mga website kung saan may mga inilalapat na mga serbisyo sa amin. Kabilang dito ang mga cookies mula sa mga third-party analytics at advertising.

Kontrol sa Cookies

Maaari kayong mamili at magkontrol ng inyong mga cookies sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga setting sa inyong browser. Maaaring i-disable o tanggalin ang mga cookies, subalit tandaan na maaaring maapektuhan ang inyong karanasan sa paggamit ng aming website.

Pagbabago sa Patakaran sa Cookies

Maaaring amyendahan o baguhin ng icecasinoph.top ang patakaran sa cookies nang walang pahintulot at babagong bersyon nito ay ipopost sa aming website. Mangyaring regular na suriin ang patakaran upang maipagpatuloy ang inyong suporta at pagboto sa aming website.